Ο Γέροντας Τρύφων της Νήσου Vashon της Washington σώζει έναν Αμερικάνό που ήθελε να αυτοκτονήσει σε ένα δάσος του Oregon των ΗΠΑ

http://usaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

Ο Γέροντας Τρύφων της Νήσου Vashon της Washington σώζει έναν Αμερικάνό που ήθελε να αυτοκτονήσει σε ένα δάσος του Oregon των ΗΠΑ

Αναφέρει ο Γέροντας Τρύφωνας ο ηγούμενος της Μονής του Σωτήρος Χριστού της Νήσου Vashon στην Washington των ΗΠΑ:

«Πρίν ἀπό πολλά χρόνια, πῆρα ἕνα μονοπάτι πού προχωροῦσε βαθιά σ᾽ ἕνα δάσος τοῦ Oregon, ὅταν εἶδα ξαφνικά μπροστά μου ἕνα νεαρό καθισμένο πάνω σ᾽ ἕνα κούτσουρο. Ἡ ἀφετερία τοῦ μονοπατιοῦ ἀπεῖχε κάπου τέσσερα μίλια ἀπ᾽ τό σημεῖο καί μοῦ φάνηκε πολύ παράξενο πού βρῆκα αὐτόν τόν ἄνθρωπο, μόνο, τόσο βαθιά μεσ᾽ στό δάσος. Ἦταν τόσο βυθισμένος στίς σκέψεις του, πού αἰσθάνθηκα τήν ἀνάγκη νά τοῦ ζητήσω νά μέ συγχωρήση πού τόν ξάφνιασα. Κάτι εἶπα γιά τήν ὀμορφιά τῆς θείας δημιουργίας καί τόν ρώτησα ἄν ἤθελε νά μοιραστοῦμε τό κολατσιό καί τόν καφέ μου. Κάθισα στό κούτσουρο δίπλα του, ἄνοιξα τό σακίδιό μου καί τοῦ ἔδωσα τό μισό ἀπ᾽ τό φαγητό μου. Μετά ἀπό λίγο, στράφηκε πρός τό μέρος μου, μοῦ ἔδειξε ἕνα περίστροφο καί μοῦ εἶπε ὅτι εἶχε ἔρθει στό ἀπομακρυσμένο αὐτό σημεῖο γιά νά αὐτοκτονήση. Μάλιστα ὅταν ἐμφανίσθηκα μέ τή μακρυά γενειάδα μου, τά μακρυά μαλλιά καί τό μαῦρο ράσο μου, νόμιζε ὅτι ἤμουν ἕνας ἄγγελος σταλμένος ἀπ᾽ τό Θεό· προσευχόταν λέει νά τόν συγχωρήση ὁ Θεός γι᾽ αὐτό πού ἑτοιμαζόταν νά κάνη. Τόν διαβεβαίωσα ὅτι εἶχα σάρκα καί ὀστά καί ὅτι δέν ἤμουν ἄγγελος. Πρόστεσα, ὅμως, ὅτι μέ ἔστελνε ὁ Θεός μέ ἕνα μήνυμα γι᾽ αὐτόν. Τό μήνυμα ἔλεγε ὅτι ἦταν πολύ ἀγαπητός στό Θεό καί ὅτι ἡ περίοδος αὐτή τῆς ἀπελπισίας γρήγορα θά περνοῦσε. Μοῦ ἔδωσε τό περίστροφό του, τό ὁποῖο ἔβαλα στό σακίδιό μου, καί κουβεντιάσαμε πολλή ὥρα γιά τή ζωή του. Γιά πολλά χρόνια ἀναρωτιόμουν ποιά κατεύθυνσι ἄραγε νά πῆρε ὁ ἄνθρωπος αὐτός μετά ἀπ᾽ τή συνάντησί μας στό δάσος. Ἀναρωτιόμουν ἀκόμη τί θά εἶχε συμβεῖ ἄν συνέχιζα τήν πεζοπορία μου χωρίς νά σταθῶ νά τόν χαιρετίσω, χωρίς νά τοῦ προσφέρω ἕνα χαμόγελο καί μισό σάντουϊτς. Κάθε φορά πού παραμερίζουμε τόν ἑαυτό μας καί βάζουμε μπροστά τό Χριστό, γινόμασθε δικοί Του ἀγγελιοφόροι».

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET – ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s